Monte SunRail pou rive nan OMA

Orlando Museum of Art Masthead - Museum background
Art Bridges Foundation | Access for All
Orlando Museum of Art 'Access for All' patrons looking at artwork and taking notes.

Aksè pou tout moun

Antre nan yon vwayaj atistik dinamik, kòm SunRail fyète patenarya ak Orlando Museum of Art pou 'Aksè pou Tout moun.' Chak twazyèm Jedi, monte SunRail nan OMA pou admisyon GRATIS epi fè eksperyans yon fizyon atizay ak avanti. Pote zanmi w ak fanmi w pou w plonje tèt ou nan pèfòmans ap viv, eksperyans edikatif, ak aktivite enteresan ki transfòme vwayaj nan yon avanti kiltirèl vibran. Eksplore mize a ak èdtan pwolonje soti 10 AM jiska 8 PM.

Fasil tankou 1-2-3

Twa etap fasil pou jwenn Free to Ride Pass ou a nan evènman OMA Access For All.

 1. Montre OMA Tikè SunRail ou a – prezante tikè SunRail ou nan Biwo Enfòmasyon Vizitè OMA a.
 2. Resevwa pas GRATIS ou pou woulib – OMA pral bay pasaje yo yon SunRail Free Ride Pass, pou yo itilize nan pwochen evènman Access for All.
 3. Montre yon kondiktè – pou pwochen evènman Access for All, montre yon SunRail Conductor Free Ride Pass ou a pou resevwa pri tikè gratis pou ale ak soti nan estasyon AdventHealth la.

Kondisyon

 • Pasaje SunRail yo dwe resevwa Free to Ride Pass yo nan Biwo Enfòmasyon Vizitè OMA a.
 • Pas yo pral valab sèlman pou yon dat espesifik.
 • Envite mize yo dwe montre Free Ride Pass yo bay yon kondiktè SunRail
 • Pase se sèlman bon pou ale ak soti nan estasyon SunRail AdventHealth la.
Girl at the Orlando Museum of Art event painting heart on wall

Aksè pou tout moun nan OMA
Dat 2024:

Jedi 15 fevriye
Pwogram En: Dance Network Latin Dance Co. & School ak La CinOMAthéque ak Enzian la

Jedi 21 mas
Pwogram ki prezante: Open Scene

Jedi 18 avril
Pwogram ki prezante: Phantasmagoria ak Valencia College Arts & Entertainment

Jedi 16 me
Pwogram ki prezante: Orlando Fringe

Jedi 20 jen
Pwogram ki prezante: Orlando Science Center ak La CinOMAthéque ak Enzian la

Jedi 18 jiyè
Pwogram ki prezante: Atis mozayik Cheri Bosela

Jedi 15 out
Pwogram ki prezante: La CinOMAthéque ak Enzian la

Jedi 19 septanm
Pwogram ki prezante: Mizisyen Blues/Rock, Damon Fowler

Jedi 17 oktòb
Pwogram ki prezante: Seri Konsè Musiva ak La CinOMAthéque ak Enzian la

Jedi 19 desanm
Pwogram ki prezante: Santral Florida Community Arts Big Band

Jis yon ti mache 5 minit

 1. Kòmanse nan AdventHealth Station, 500 E. Rollins St., Orlando, FL 32803
 2. Ale bò solèy leve sou E Rollins St nan direksyon Alden Rd.
 3. Vire adwat nan pakin OMA
 4. Destinasyon sou goch, 2416 N. Mills Ave., Orlando, FL 32803
OMA Logo