Sanford

2720 West SR 46, Sanford, FL 32771
Espas pou SunRail ki disponib
P3027:09 am*NextTren
P3015:05 am*Next Nan direksyon sid Tren

Planifikatè Vwayaj

Sanford Trolley at Sanford Station Trolley Stop

Konsènan Estasyon Sanford

Estasyon Sanford, toupre SR 46 ak Airport Boulevard, ofri opòtinite devlopman inik pou rezidan yo, vizitè yo ak biznis yo.

Estasyon Sanford la byen sitiye tou pre Anba Lavil Istorik Sanford, li genyen restoran ki genyen prim, aktivite bò lak, brasri atizanal, evènman ak konsè klas mondyal, ak youn nan kominote atizay ki pi vibran nan Florid Santral. Anplis de sa, estasyon an ofri pwen depoze pasaje yo, yon chariot gratis nan sant vil Sanford, ak koneksyon otobis LYNX ak ekipman ki tou pre.