Welcome to SunRail’s
New Ticketing System

Sèvis Kliyan

Online Customer Service Form

Imèl: info@SunRail.com
Phone: 1-855-724-5411
Orè biznis: Lendi – Vandredi
5:30 AM – 9:00 PM

Man looking at his phone with building in background.
SunRail Rider holding a blue SunCard in front of a Ticket Vending Machine.

Minimal Changes

For the majority of riders, this transition requires minimal change. Please note the following modifications to your preferred method of ticketing:

SunCard Holders
  • Your old YELLOW SunCard will no longer be valid beginning Monday, June 17, 2024
  • A new BLUE SunCard must be purchased at a SunRail station Ticket Vending Machine only
  • The new BLUE SunCard is FREE from June 17 – 21, 2024 when you visit a station ambassador at your preferred platform
  • After the free period, you can purchase a new SunCard for a limited promotional price of 25 cents at any station Ticket Vending Machine
  • All new SunCards will go back to the original price of $5.00 after December 31, 2024
Transferring Your SunCard Value
  • Once you have your new BLUE SunCard, you can transfer any remaining value from your old account by visiting Accounts.SunRail.com
  • Your SunCard value can be transferred to a Mobile Ticket account as well as a new SunCard account
Single-Day Paper Tickets – Minimal Change

Single-day paper ticket users will only need to use the new white ticket vending machines on the platforms instead of the old machines. No other change is required.

Bus transfer discounts will stay the same and will occur at the new ticket vending machines.

Mobile Ticketing – No Change

Mobile Ticketing is the easiest way to purchase your SunRail pass. The download is free, you can purchase tickets in advance of your travel, and you are not required to Tap On/Tap Off when you get to the station.

Have a Question About the App?

Nan nouvo aplikasyon mobil SunRail la, èske mwen ka jis fè yon ekran tikè oswa pase oswa ajoute li nan bous mobil mwen an?

Non. Nouvo aplikasyon mobil SunRail la gen yon karakteristik sekirite entèaktif ke Kondiktè yo pral bezwen wè nan aplikasyon an louvri. Yon ekran tikè oswa pas la pa ka valide, epi li pa posib pou konsève yon tikè oswa pas nan yon bous mobil.

Mwen telechaje nouvo aplikasyon mobil SunRail la – ki jan eksperyans kavalye mwen diferan?

Mèsi paske ou te yon moun ki byen bonè! Pandan n ap dewoule nouvo sistèm koleksyon pri tikè yo, ekipman, ak tout karakteristik aplikasyon mobil yo, si w chwazi itilize nouvo aplikasyon mobil lan, telefòn mobil ou a ap vin tikè w epi w p ap bezwen sèvi ak Ticket Validator Machines ankò pou tape. sou epi tape koupe. Nouvo aplikasyon mobil SunRail la se yon sistèm separe de Ticket Vending Machines ak Ticket Validator Machines.

Kouman pou mwen itilize yon tikè oswa yon pas nan nouvo aplikasyon mobil SunRail la?

Anvan w monte tren an pou chak vwayaj, chwazi pas ou pral itilize pou vwayaj la pou aktive li. Prepare w pou w montre kondiktè a ekran an sou demann. Kounye a, lè w ap itilize nouvo aplikasyon mobil SunRail la, pa bezwen tape sou aparèy Ticket Validator la.

Kouman pou mwen itilize transfè nan nouvo aplikasyon mobil lan?

Pasaje k ap transfere soti nan SunRail nan yon otobis LYNX oswa Votran ka achte pri tikè yo lè l sèvi avèk aplikasyon mobil lan epi prezante tikè mobil yo bay chofè otobis la lè y ap transfere. Pasaje k ap transfere soti nan LYNX oswa Votran nan SunRail dwe itilize yon TVM pou jwenn yon tikè transfè.

Èske mwen ka transfere pas mwen yo oswa valè ki estoke soti nan kont mwen an ki egziste deja nan nouvo aplikasyon mobil lan?

Pandan faz adopsyon byen bonè pase yo ak valè ki estoke pa ka transfere nan nouvo app mobil lan. Nou ankouraje tout moun pou diminye valè ki estoke yo epi sèvi ak pas yo jiskaske yo ekspire an premye. Apre sa, nou sijere telechaje nouvo aplikasyon mobil lan epi etabli yon kont pou itilize la. Aplikasyon mobil eritaj la pral dekomisyone epi antanke yon moun k ap adopte byen bonè ou pral deja mete kanpe pou itilize nouvo sistèm tarif ak ekipman an.

Èske mwen ta dwe efase aplikasyon mobil SunRail mwen an ki egziste deja?

Nou rekòmande ou kenbe tou de aplikasyon yo enstale. Pandan premye lansman nouvo aplikasyon mobil SunRail la, kèk karakteristik ak fonksyonalite ka pa disponib, kidonk gendwa gen yon moman kote itilizatè yo konte sou ansyen aplikasyon an pou notifikasyon men itilize nouvo aplikasyon mobil lan kòm pri pou vwayaj yo.

Èske mwen ka itilize non itilizatè mwen an ak modpas ki egziste deja pou jwenn aksè nan kont mwen an nan nouvo aplikasyon mobil SunRail la?

Non. Non itilizatè oswa modpas yo p ap imigre pandan faz premye moun k ap adopte nouvo aplikasyon mobil SunRail lan. Ou ka itilize eritaj aplikasyon mobil ou a ak nouvo aplikasyon mobil ou an ansanm pandan tan sa a jiskaske sistèm pri tikè konplè a ak ekipman yo enstale.

Èske mwen ka toujou itilize aplikasyon mobil SunRail mwen an ki egziste deja?

Wi, ou ka itilize aplikasyon mobil aktyèl la jiskaske nouvo sistèm tarif ak enstalasyon ekipman an fini. Pandan tan sa a, ou ka kontinye sèvi ak eritaj aplikasyon mobil lan ak eritaj SunCards oswa valè ki estoke jiskaske yo fini oswa ekspire.

Nouvo aplikasyon mobil lan pral bay fonksyon jesyon kont ak amelyorasyon nan eksperyans aplikasyon an epi li pral elimine nesesite pou itilize SunCard fizik yo.

Si w chwazi pou w pa enstale nouvo aplikasyon mobil SunRail la nan faz premye adopsyon an, ou ka kontinye sèvi ak aplikasyon mobil SunRail eritaj ou a jiskaske li pa disponib ankò epi yo mande w pou w chanje nan nouvo aplikasyon an.

Ki sa ki ajou SunRail?

SunRail ap amelyore sistèm koleksyon pri tikè yo ak ekipman epi li ap prezante yon nouvo aplikasyon mobil pa etap. Nouvo aplikasyon mobil lan ap lanse kounye a epi yo pral amelyore sistèm koleksyon pri tikè yo ak ekipman pandan plizyè mwa kap vini yo.

Kisa nouvo aplikasyon mobil lan pral fè?

Nouvo aplikasyon mobil lan pral pèmèt itilizatè yo monte SunRail lè l sèvi avèk telefòn mobil yo kòm tikè oswa pase yo. Lè w kòmanse sèvi ak nouvo aplikasyon mobil lan pou achte tikè w yo, w ap sispann sèvi ak SunCard w la epi w p ap touche oswa koupe nan estasyon yo.