Orè Southbound

Tren SunRail ki nan direksyon sid ap fonksyone Lendi-Vandredi, chak demi èdtan pandan sèvis pwograme maten ak aswè ak mwens souvan pandan mitan jounen an.

Chak Opsyon pral filtre orè a pou montre sèlman lè yo chwazi nan jounen an:
EstasyonP301SBP303SBP305SBP307SBP309SBP311SBP313SBP315SBP317SBP319SBP321SBP323SBP325SBP327SBP329SBP331SBP333SBP335SBP337SBP339SB
DeBary5:30 am6:00 am6:30 am7:00 am7:30 am8:00 am9:00 am10:00 am11:30 am12:30 pm1:30 pm3:00 pm3:30 pm4:00 pm4:30 pm5:00 pm5:30 pm6:50 pm8:10 pm
Sanford5:06 am5:36 am6:06 am6:36 am7:06 am7:36 am8:06 am9:06 am10:06 am11:36 am12:36 pm1:36 pm3:06 pm3:36 pm4:06 pm4:36 pm5:06 pm5:36 pm6:56 pm8:16 pm
Lake Mary5:13 am5:43 am6:13 am6:43 am7:13 am7:43 am8:13 am9:13 am10:13 am11:43 am12:43 pm1:43 pm3:13 pm3:43 pm4:13 pm4:43 pm5:13 pm5:43 pm7:03 pm8:23 pm
Longwood5:19 am5:49 am6:19 am6:49 am7:19 am7:49 am8:19 am9:19 am10:19 am11:49 am12:49 pm1:49 pm3:19 pm3:49 pm4:19 pm4:49 pm5:19 pm5:49 pm7:09 pm8:29 pm
Altamonte Springs5:23 am5:53 am6:23 am6:53 am7:23 am7:53 am8:23 am9:23 am10:23 am11:53 am12:53 pm1:53 pm3:23 pm3:53 pm4:23 pm4:53 pm5:23 pm5:53 pm7:13 pm8:33 pm
Maitland5:29 am5:59 am6:29 am6:59 am7:29 am7:59 am8:29 am9:29 am10:29 am11:59 am12:59 pm1:59 pm3:29 pm3:59 pm4:29 pm4:59 pm5:29 pm5:59 pm7:19 pm8:39 pm
Winter Park / Amtrak5:36 am6:06 am6:36 am7:06 am7:36 am8:06 am8:36 am9:36 am10:36 am12:06 pm1:06 pm2:06 pm3:36 pm4:06 pm4:36 pm5:06 pm5:36 pm6:06 pm7:26 pm8:46 pm
AdventHealth5:43 am6:13 am6:43 am7:13 am7:43 am8:13 am8:43 am9:43 am10:43 am12:13 pm1:13 pm2:13 pm3:43 pm4:13 pm4:43 pm5:13 pm5:43 pm6:13 pm7:43 pm8:53 pm
LYNX Central5:48 am6:18 am6:48 am7:18 am7:48 am8:18 am8:48 am9:48 am10:48 am12:18 pm1:18 pm2:18 pm3:48 pm4:18 pm4:48 pm5:18 pm5:48 pm6:18 pm7:48 pm9:03 pm
Church Street5:51 am6:21 am6:51 am7:21 am7:51 am8:21 am8:51 am9:51 am10:51 am12:21 pm1:21 pm2:21 pm3:51 pm4:21 pm4:51 pm5:21 pm5:51 pm6:21 pm7:51 pm9:06 pm
Orlando Health / Amtrak5:54 am6:24 am6:54 am7:24 am7:54 am8:24 am8:54 am9:54 am10:54 am12:24 pm1:24 pm2:24 pm3:54 pm4:24 pm4:54 pm5:24 pm5:54 pm6:24 pm7:54 pm9:09 pm
Sand Lake Road6:03 am6:33 am7:03 am7:33 am8:03 am8:33 am9:03 am10:03 am11:03 am12:33 pm1:33 pm2:33 pm4:03 pm4:33 pm5:03 pm5:33 pm6:03 pm6:33 pm8:03 pm9:18 pm
Meadow Woods6:09 am6:39 am7:09 am7:39 am8:09 am8:39 am9:09 am10:09 am11:09 am12:39 pm1:39 pm2:39 pm4:09 pm4:39 pm5:09 pm5:39 pm6:09 pm6:39 pm8:09 pm9:24 pm
Tupperware6:14 am6:44 am7:14 am7:44 am8:14 am8:44 am9:14 am10:14 am11:14 am12:44 pm1:44 pm2:44 pm4:14 pm4:44 pm5:14 pm5:44 pm6:14 pm6:44 pm8:14 pm9:29 pm
Kissimmee / Amtrak6:20 am6:50 am7:20 am7:50 am8:20 am8:50 am9:20 am10:20 am11:20 am12:50 pm1:50 pm2:50 pm4:20 pm4:50 pm5:20 pm5:50 pm6:20 pm6:50 pm8:20 pm9:35 pm
Poinciana6:28 am6:58 am7:28 am7:58 am8:28 am8:58 am9:28 am10:28 am11:28 am12:58 pm1:58 pm2:58 pm4:28 pm4:58 pm5:28 pm5:58 pm6:28 pm6:58 pm8:28 pm9:43 pm
EstasyonP301SBP303SBP305SBP307SBP309SBP311SBP313SBP315SBP317SBP319SBP321SBP323SBP325SBP327SBP329SBP331SBP333SBP335SBP337SBP339SB

*Sa a se fen liy lan. View Orè direksyon Nò pou vwayaj retounen soti nan Poinciana.

Planifikatè Vwayaj

Tren SunRail opere Lendi-Vandredi. Tanpri gade orè nan direksyon sid ki anwo a pou orè espesifik tren yo. SunRail pa opere nan jou ferye sa yo:

Joudlan

Jou Memoryal la

Jou Endepandans

Jounen travay

Jou Aksyon de Gras

Jou Nwèl

Rive nan estasyon an 20 minit anvan lè w te pwograme pou w depa, paske tren yo pa gen fleksibilite pou tann moun ki an reta.