Konsènan SunRail

A SunRail train traveling through downtown Maitland in the morning.

Twa faz, yon sèl bi

Woman with 2 children walking on platform at Longwood Station with SunRail Engineer waving from train.
SunRail Logo

Faz 1
Sèvis inogirasyon

Nouvo liy tren Santral Florid la reprezante konvenyans vwayaj pou rezidan yo ak vizitè yo. Premye faz la detire 32 mil, konekte douz estasyon SunRail atravè twa konte diferan.

Southern Expansion Logo

Faz 2 Sid
Ekspansyon Sid

Ekspansyon Sid la, ki te louvri sou 30 jiyè 2018, konekte Sand Lake Road nan Konte Orange ak Poinciana nan Konte Osceola. Sa a se yon segman 17.2 mil ki gen kat estasyon adisyonèl nan sistèm tren ki egziste deja.

Northern Expansion Logo

Faz 2 Nò
Ekspansyon Nò

Pwojè a pral ajoute 12.2 mil nan sèvis elaji koridò SunRail la soti nan DeBary SunRail Station rive nan nouvo DeLand Station ak yon ouvèti prevwa nan Ete 2024.

Operasyon Estatistik

Fichye ki anba yo se PDF ki ka telechaje