Reyinyon Central Florida Commuter Rail Commission (CFCRC) 30 out 2017

Orlando – Central Florida Commuter Rail Commission (CFCRC), konsèy konsiltatif SunRail ki gen ladan lidè eli nan senk patnè finansman lokal yo, pral rankontre Mèkredi 30 Out 2017 apati 9è am nan biwo Metroplan Orlando, ki chita nan 250 S. Orange. Avenue, Suite 200, Orlando, Florida 32801. Sit reyinyon sa a byen sitiye tou pre tribin Church Street Station yo. Tanpri tcheke lè arive ak depa SunRail nan www.sunrail.com.

Moun ki andikape ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Jessica Ottaviano, Espesyalis Enfòmasyon Piblik FDOT, 719 S. Woodland Boulevard, DeLand, FL 32720, oswa pa telefòn nan 386- 943-5473, oswa pa imèl nanjessica.ottaviano@dot.state.fl.us omwen sèt (7) jou anvan reyinyon an. Si w gen pwoblèm pou tande oswa pou w pale, tanpri kontakte nou nan sèvis Florida Relay Service, 1-800-955-8771 (TDD) oswa 1-800-955-8770 (Vwa).

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki vle eksprime enkyetid yo konsènan konfòmite FDOT ak Tit VI ka fè sa lè yo kontakte Jennifer Smith, FDOT District Five Title VI Coordinator pa telefòn nan 386-943-5367, oswa pa imel nan Jennifer.Smith2@dot.state.fl.us.

Kesyon? Tanpri kontakte Steve Olson nan Depatman Transpò Florid nan steve.olson@dot.state.fl.us /386-943-5479.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri tikè yo, orè ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.sunrail.com.

www.fdot.gov