Reyinyon Komisyon Ferovilè Santral Eta Florid 19 avril 2017

Sanford -Commuter Rail Commission (CFCRC) Santral Florida, konsèy konsiltatif SunRail ki gen ladan lidè eli nan senk patnè finansman lokal yo, reyini Mèkredi 19 avril 2017 a 9:00 am nan biwo Metroplan Orlando, ki chita nan 250 S. Orange Avenue, Suite 200, Orlando, Florida 32801. Sit reyinyon sa a byen sitiye tou pre platfòm Church Street Station yo. Tanpri tcheke lè arive ak depa SunRail nan www.sunrail.com.

Yo mande patisipasyon piblik san konsiderasyon ras, koulè, orijin nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Madam Jessica Ottaviano, Espesyalis Enfòmasyon Piblik FDOT, 719 S. Woodland Boulevard, DeLand, FL 32720, oswa pa telefòn nan 386- 943-5473, oswa pa imèl nan jessica.ottaviano@dot.state.fl.us.

Kesyon? Tanpri kontakte Steve Olson nan Depatman Transpò Florid nan steve.olson@dot.state.fl.us /386-943-5479.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou plis enfòmasyon sou SunRail, tankou pri tikè yo, orè ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.sunrail.com.

www.fdot.gov