Koneksyon Citrus pral elaji sèvis nan estasyon Poinciana SunRail la

Kissimmee, Fla. – Apati Madi, 8 septanm 2020, rezidan Polk County yo pral gen aksè a SunRail atravè Koneksyon Citrus la. Citrus Connection se sistèm transpò piblik Konte Polk la ki gen ladann tout transpò piblik ki nan konte a. Wout modifye Citrus Connection, 19X Posner Park/Poinciana Express, ap kanpe nan SunRail Poinciana Station. Wout la pral opere lendi rive vandredi ant 6 am ak 6:55 pm soti nan Posner Park ak sèvis dirèk nan SunRail Poinciana Station ak tounen lakay ou.

Pou monte nan SunRail Poinciana Station, monte otobis Citrus Connection 19X Posner Park/Poinciana Express nan bouk otobis ki nan nò estasyon an ak nan lwès pakin lan.

Kesyon medya yo ta dwe dirije nan Biwo Kominikasyon FDOT nan FDOT-D5COMM@dot.state.fl.us oswa pa telefòn nan 386-943-5593.

Pou plis enfòmasyon, ak detay sou orè tanpri vizite SunRail.com oswa telechaje aplikasyon SunRail la.

SunRail ak FDOT ankouraje pyeton yo ak siklis yo pou yo kenbe yon distans sekirite ak tren ak ray tren yo. Fè entelijan. Fè atansyon.

www.fdot.gov