SunRail Central Florida Commuter Rail Commission Board Meeting May 23, 2024 

ORLANDO, Fla. – The Central Florida Commuter Rail Commission (CFCRC), the SunRail advisory board of elected leaders from the five Local Funding Partners, will hold a board meeting on Thursday, May 23, 2024. 

Reyinyon an fèt a 2 pm nan Bilding Administrasyon Estasyon Santral LYNX la. Patisipan yo gen opsyon pou yo rantre an pèsòn, nòmalman, oswa nan telefòn. Tanpri sonje ke gen syèj limite nan sal prensipal kote komisyon an pral fè reyinyon li yo, men pral gen yon lòt chanm ki disponib pou debòde kote reyinyon an pral difize sou ekran an. 

Those who wish to attend by phone may dial 213-929-4221 and enter access code 473-071-811 (muted) when prompted. 

Patisipan yo ka rantre nan yon òdinatè, tablèt oswa telefòn selilè tou lè yo enskri nan: attendee.gotowebinar.com/register/4507755121050596702. Reyinyon an kòmanse san pèdi tan a 2 pm 

Ajanda reyinyon an ak materyèl reyinyon yo disponib omwen 72 èdtan anvan reyinyon an nan Corporate.SunRail.com

Moun ki vle bay kòmantè an pèsòn dwe vini jou ak lè reyinyon an nan Biwo Prensipal LYNX ki sitiye nan: 

Sal Komisyon Konsèy Administrasyon Estasyon Santral LYNX 
455 N. Garland Avenue, 2yèm etaj 
Orlando, FL 32801 

Public participation is solicited without regard to race, color, national origin, age, sex, religion, disability, or family status. Persons wishing to express their concerns relative to FDOT compliance with Title VI may do so by contacting Roger Masten, SunRail Title VI Coordinator at Roger.Masten@dot.state.fl.us. 

Moun ki bezwen aranjman dapre Lwa Ameriken andikape yo oswa moun ki bezwen sèvis tradiksyon (gratis) ta dwe kontakte Roger Masten, omwen sèt jou davans reyinyon an, c/o SunRail, 801 SunRail Drive, Sanford, FL 32771; oswa pa telefòn nan 321-257-7161; oswa pa imèl nan Roger.Masten@dot.state.fl.us

Kesyon? Tanpri kontakte Biwo Enfòmasyon Piblik FDOT nan FDOT-D5COMM@dot.state.fl.us oswa 386-943-5593. 

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon. Pou jwenn plis enfòmasyon sou SunRail, ki gen ladan pri tikè yo, orè, ak kote estasyon yo, tanpri vizite www.SunRail.com, oswa telechaje la Aplikasyon SunRail