Orè jou ferye SunRail

SunRail pral fonksyone lè nòmal nan lavèy Nwèl - Jedi 24 Desanm epi li fèmen nan Jou Nwèl - Vandredi 25 Desanm.