SunRail Ofri Sèvis Espesyal Jou Jounen Jwèt Pro Bowl Dimanch Sa a

Orlando – SunRail kontan anonse l ap ofri sèvis espesyal pou sipòte NFL Pro Bowl nan Camping World Stadium dimanch 28 janvye sa a.

Ak demaraj NFL Pro Bowl ki pwograme dimanch a 3 pm, SunRail kòmanse sèvis a midi, kòm premye tren an kite direksyon sid soti nan DeBary Station. Sèvis kouri chak èdtan ant DeBary ak Sand Lake Road estasyon pou apeprè uit èdtan.

Moun ki pran tren an ta dwe konsilte orè espesyal la nan www.sunrail.com epi pran nòt lè sèvis yo, tankou:

  • Dènye tren nan direksyon sid la kite DeBary a 6 pm epi li fè arè nan chak estasyon, ki gen ladann pick-up nan LYNX Central Station a 7 pm ak Church Street Station a 7:03 pm.
  • Dènye tren nan direksyon nò a kite estasyon Sand Lake Road la a 7:30 pm epi li fè arè nan chak estasyon, enkli pick-ups nan Church Street Station a 7:40 pm ak LYNX Central Station a 7:43 pm.

Anplis de sa bay sèvis pou patisipan Pro Bowl, sèvis Dimanch la bay tou yon opsyon pou moun ki vle eseye tren an, jis pou plezi.

Tanpri sonje nenpòt lè se lè tren. Kit nan pasaj tren oswa platfòm SunRail, toujou veye pou yon tren. Tanpri rete yon distans sekirite lwen ray tren yo. Fè entelijan. Fè atansyon.

www.fdot.gov