Koneksyon Estasyon Tupperware – Neighborlink 631 & 632

Apati 25 janvye 2019, lè yo rive nan estasyon Tupperware SunRail, pasaje SunRail yo ka transfere gratis sou NeighborLink 631 ak 632 san yo pa fè rezèvasyon. Senpleman di operatè NeighborLink destinasyon ou, nan zòn sèvis la.

Orè sèvis: chak èdtan soti 5:50 AM – 3:50 PM, 5:10, 6:05, 7:05, 8:10, 9:10 & 10:00 PM

Pou yon retounen lakay ou, yon rezèvasyon obligatwa: Rele 407.244.0808 pou rezève jou ak lè ou. Peye pri $2 LYNX bay operatè NeighborLink la epi mande yon TRANSFÈ nan SunRail. Nan estasyon Tupperware, mete tikè transfè w la nan machin lavant tikè SunRail, ki chita sou platfòm SunRail la. Si w ap vwayaje andeyò Konte Osceola, y ap mande yon pri tikè anplis $1 pou chak konte vwayaje.

KONEKSYON LYNX

Gade Estasyon Tupperware paj pou enfòmasyon konplè sou koneksyon LYNX.