Koridò Ferye Santral Florid fèmen kounye a pou tout operasyon tren yo

Afekte SunRail, Amtrak, CSX Freight ak lòt pi piti ray tren jiskaske lòt avi 

Orlando, Fla – Tout aktivite tren nan Central Florida Rail Corridor (CFRC) ap sispann jiskaske yon lòt avi. Fèmti koridò a afekte SunRail, Amtrak, CSX machandiz ansanm ak lòt ray tren ki pi piti ki itilize koridò a. Fèmti a fèt lè dènye tren machandiz la te rive Taft maten an, anvan siklòn Dorian te afekte Florid Santral.

Kounye a, ekip yo ap fini preparasyon pou koridò 61.5 mil la pou rann li an sekirite anvan tanpèt kap vini an. Kounye a travay la konsantre sou zòn ki genyen ant Taft ak Poinciana. Preparasyon nan fen nò koridò a fini kounye a. Preparasyon Siklòn Dorian yo enkli:

  • Sekirize 127 pasaj tren ak ekipman ray tren atravè tout koridò a
  • Retire pòtay tren ki pi long yo
  • Sekirize pòtay ki pi kout sou sit la
  • Enspekte ak estoke flòt tren SunRail la

Apre tanpèt la, epi lè kondisyon yo estabilize, yon enspeksyon konplè sou koridò 61.5 mil nesesè pou evalye enpak tanpèt la epi pou prepare koridò a pou retabli sèvis tren pou SunRail, ansanm ak machandiz ak operasyon Amtrak. Retablisman sèvis la gen ladan re-enstale pòtay yo, enspeksyon sekirite ak retire nenpòt obstak sou ray tren yo.

Tanpri sonje ke menm si yo retire pasaj tren yo, chofè yo ta dwe toujou pran prekosyon. Apre tanpèt la, epi anvan pòtay yo re-enstale, ta ka gen machin espesyal ak tren ki ralanti sou tren an.

Tanpri fè atansyon alantou tren, pasaj tren, epi pandan w sou platfòm estasyon yo. Fè entelijan. Fè atansyon.

Kliyan SunRail; tanpri vizite www.sunrail.com pou mizajou oswa voye tèks "SunRail" nan 31996 pou resevwa mizajou sou aparèy mobil ou, oswa telechaje nouvo app SunRail la nan magazen app a.

www.fdot.gov