Benefis taks pou vwayajè: Apèsi sou pwosedi a


Pwosedi

 1. Konpayi w la ap bezwen soumèt fèy calcul Excel yo pa imèl ak non kolòn sa yo:
  • Non konpayi
  • Nimewo SunCard
   (ki sitiye sou do kat la)
  • Kalite pwodwi
   • Kantite lajan prepeye
   • Pase Anyèl oswa Mansyèl
  • Kalite kavalye
   • Granmoun (laj 19-64)
   • Jèn (7-18)
   • Granmoun (65+)
   • Andikape
  • Pousantaj pwodwi
  • Non kliyan ak Nimewo Telefòn
 2. Fèy kalkil yo dwe resevwa pa 15 nan chak mwa. Voye fichye yo pa imèl bay: Adair.Noah@dot.state.fl.us
 3. SunRail dwe resevwa lajan sou oswa anvan 20 mwa a pa ACH oswa chèk.
 4. Pwosesis sa a pral kontinye ak konpayi an bay yon fichye ajou ak chak soumèt chak mwa.
  • SunCards ka ajoute ak efase ak chak soumèt.
  • Kat ranplasman yo ka trete nenpòt ki lè pandan tout mwa a.
 5. Tout pwodwi yo pral chaje ant 20yèm ak 25yèm nan chak mwa.

Nòt

 • SunCards yo dwe anrejistre nan Account.SunRail.com.
 • SunCard yo dwe gen yon valè pozitif ($0.00 oswa plis) pou kapab trete lòd la. Se responsablite moun ki gen kat la pou kenbe SunCard la an bon pozisyon pou li pa tonbe nan yon valè negatif.
 • Valè Prepeye pa ekspire.
 • Pass Mansyèl ak Anyèl yo ekspire.
  (30 jou oswa 365 jou youn apre lòt apre premye tiyo a)
 • Granmoun aje 65 an oswa plis, moun ki gen andikap sètifye pa LYNX oswa Votran ak jèn ki gen laj 7–18 resevwa 50% sou pri pwodwi regilye yo. Tanpri vizite nou an Pri tikè yo seksyon pou detay sou pri pri tikè yo. Retounen nan tèt